Digitální automatické spřahování vagónů je jednou z největších výzev železničního trhu