Digitální 3D modely pomáhají s návrhem, provozem i optimalizací výroby Digitální 3D modely v průmyslovém prostředí