Digitalizace a 5G budou zásadními faktory při snižování emisí