Dieselová čerpadla SuperBetsy firmy Hidrostal využita při zkušební těžbě sedimentu z VN Sedlice

1 22406