Dan Ťok hostem debatního oběda Francouzsko-české obchodní komory

Debatní oběd FČOK (zleva) Asvazadourian, Ťok, Kinský