Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší