ČVUT v Praze předkládá záměr na výrobu a dodání přístrojů pro umělou plicní ventilaci