Cube67 zvyšuje dobu provozu v italské společnosti Zecchetti