Cit jako u lidské ruky. Jak funguje robotický snímač síly Force Sensor?