ČEZ ESCO utržila vloni za nekomoditní produkty přes 3 mld. Kč