Český Snuggs se stal třetím nejkreativnějším start-upem světa