České závody Siemens dosáhly vysokého stupně digitalizace