České vysoké učení technické v Praze se jako první v ČR připojilo ke kvantové počítačové síti IBM