Česká technologie bojující s nemocničními infekcemi pokrývá čtvrtinu tuzemských lůžek