Česká firma obhájila práva k designu – falzifikáty musí být staženy z trhu