Češi odevzdali k recyklaci 727 tun použitých úsporných zářivek

10 19846