Češi odevzdali k recyklaci 706 tun světelných zdrojů