Češi odevzdali k recyklaci 602 tun světelných zdrojů