Centrum žárových nástřiků VZÚ Plzeň zahájilo provoz vlastního zařízení Cold Spray