Celostátní kolo Fyzikální olympiády vyhrál Jindřich Jelínek z Olomouce