Celoplošný upgrade páteřní sítě v České republice má za cíl zvýšit stabilitu a kvalitu síťových parametrů