ČD - Telematika úspěšně dovybavila všech 78 lokomotiv řad 163 a 363 ČD Cargo systémem ETCS a dopravci slavnostně předala poslední retrofitované vozidlo