ČD - Telematika je prvním systémovým integrátorem ETCS v ČR, který získal pro retrofitované vozidlo typové povolení Evropské agentury pro železnici