CAD Studio přebírá aktivity společnosti CAD CAM SYSTEMS