Bureau Veritas se štěpí na dvě firmy. Jedna míří na trh certifikací dle norem ISO, druhá se věnuje inspekcím, školením a poradenství