Budoucnost odstraňování CO2 ze spalin? Pomoci mohou nové atomizační trysky