Bude v budoucnu BOZP řešit i naši duševní pohodu? Trendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tomu nasvědčují.