Britský velvyslanec jednal o spolupráci na Univerzitě Pardubice