Bezpečnostní rám z VUT automaticky pozná, zda má pracovník správné ochranné vybavení