BEWI získala menšinový podíl v recyklační společnosti Inoplast