Až 80 % všech úspor nákladů na energie a správu budov lze docílit integrací systému LED osvětlení Philips se sítěmi Cisco