Automatizace části provozu výroby koksu zvýšila bezpečnost lidí