Automatické měření trubek s novým systémem TubeInspect