ArcelorMittal Ostrava dodá bezmála 90 km svodidel na dálnici D2, která spojuje Brno s Lanžhotem

 ArcelorMittal Ostrava dodává svodidla na nebezpečné úseky dle návrhu projektanta.