ANZICS 2019: Demonstrace klinických benefitů lateralizace a lůžka Multicare