Algoritmus vědců Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pomůže automatizovat testování na koronavirus ve FN Motol