Agentura CzechTrade podepsala memorandum o porozumění s korejskou asociací importérů KOIMA