AGC Automotive investuje ročně až 25 mil. Kč do digitalizace výroby