AGAS získal od cizinecké policie ocenění pro projekt roku