Aero Vodochody dodalo armádě první L-159 po předepsaných pracích PP16