Aero je významným dodavatelem pro nejžádanější dopravní letadlo na světě