Aditivní řešení BASF zlepší mechanickou recyklaci plastů