Accenture získal divizi Cyber Security Services společnosti Symantec