50 let modelu ŠKODA 1203: Dělník všedního dne s bezpočtem podob