Lidé, automatizace a bezpečnost představují spojité nádoby