Výběru robota by měla předcházet důkladná analýza reálných potřeb