AUTOMATIZACE / ROBOTIZACE

5 20254

Roboty nejsou podmínkou Průmyslu 4.0. Jádro změn spočívá v digitalizaci