Plně automatizovaná výroba jako jeden ze způsobů zmírnění dopadu koronavirové krize