Plné automatizace nakládání a tryskání plechů lze dosáhnout i bez „učení“