AUTOMATIZACE / ROBOTIZACE

3 18271

Jak zajistit přehled o výrobě všem zaměstnancům?